Praktijkproef ‘Akkerranden in de Oldambtster praktijk’ met SPNA

Sinds 2000 wordt er al gewerkt met akkerranden in Oost-Groningen. In de loop der jaren zijn de doelen van de akkerranden diverser geworden. Denk hierbij aan bescherming van akkervogels, de waterkwaliteit of functionele agrobiodiversiteit. Het is soms best een kunst om de akkerranden in goede staat te houden zonder dat deze onder het onkruid lopen. Binnen de bestaande regels van het ANLb zijn er geen mogelijkheden om te kunnen experimenteren met verschillende vormen van beheer. Daarnaast leven er vragen rondom de ondergrondse effecten van akkerranden: wat betekenen die nu eigenlijk voor opbouw van populaties bodeminsecten?

Praktijkvragen onderzoeken
Met financiering van de Regio Deal natuurinclusieve landbouw gaat ANOG samen met SPNA Ebelsheerd een praktijkproef uitvoeren. Er zullen akkerranden worden aangelegd op Ebelsheerd en bij 2 akkerbouwers met verschillende mengsels. Er wordt gekozen voor mengsels waar al jaren mee wordt gewerkt, en een nieuwe. Deze zijn: kruidenrijke akkerrand voor broedende akkervogels, meerjarig FAB mengsel, een gras-klaver mengsel, een nieuw samengesteld kruidenmengsel en gras als referentie. Deze randen krijgen verschillende behandelingen rondom inzaai en beheer, en er wordt gemonitord.

Gehoopt wordt na drie jaren meer te weten over de do’s en dont’s bij het beheer van akkerranden. De komende jaren zullen er diverse veldbijeenkomsten worden georganiseerd voor het delen van kennis en ervaringen. Het doel is om de teelt van akkerranden te verbeteren en zo mogelijke drempels voor het werken met akkerranden weg te nemen.

Datum 8 maart 2022 Peter Gelling