Groninger Statenleden op werkbezoek in landelijk gebied Pekela en Onstwedde

Op woensdag 11 januari gingen bijna 20 statenleden de provincie in op werkbezoek om meer te weten te komen over de Transitie Landelijk Gebied. 

Tijdens de rit door het veenoxidatiegebied en de Veenkoloniën konden statenleden zien welke uitdagingen er zijn in het gebied. Zoals de veenbodem die door oxidatie steeds verder inklinkt en waarbij CO2 vrijkomt. Voor het waterschap is het daardoor steeds lastiger om het grondwaterpeil voldoende laag te houden voor de landbouw.

Peter Gelling heeft een presentatie voor hen verzorgt over de problematiek voor de landbouw in de Veenkoloniën. Hij sprak met de statenleden nabij Oude Pekela. Hij heeft hen ook verteld over de aanpak groenblauwe dooradering. 

Peter Gelling nam de statenleden mee naar een gekanaliseerde beek wat de potentie heeft om weer in z’n oorspronkelijke vorm terug gebracht te worden. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in de omgeving en het zou zich bij uitstek lenen voor het laten toenemen van biodiversiteit. Een oorspronkelijke veenbeek kan in oude meanderende vorm bij veel neerslag water langzamer af te voeren. Dit draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en het tegelijkertijd vasthouden van water bij droge periodes. Natuur inclusieve landbouw en Natuurnetwerk Nederland kunnen elkaar hier versterken.

Het werkbezoek liet zien dat het komen tot een eerste versie van een gebiedsplan complex is.

Het vraagt een integrale oplossing voor meerdere opgaven, zoals voor biodiversiteit en natuur (stikstofreductie), water (-kwaliteit) en klimaat (CO2/methaan).

Foto’s provincie Groningen

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling