Bijeenkomst in Zuidbroek voor boeren en geïnteresseerden met als thema Bodem

26 januari 2023 organiseerde de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in Zuidbroek een bijeenkomst met als thema Bodem.

De insteek hiervan was:

Waar hebben boeren rekening mee te houden waar het de bodem aangaat, wat leeft er in de grond en hoe houden we dat op orde, wat zijn verdere vraagstukken en in hoeverre is dat bijelkaar bepalend voor keuzes m.b.t. de bedrijfsvoering van boeren.

Lezingen

De heer Wijnand Sukkel, senior onderzoeker duurzame landbouw aan de WUR en mevrouw Gera van Os, lector Duurzaam bodembeheer van Aeres Hogeschool Dronten, hebben uiterst boeiende en inspirerende lezingen verzorgd. 
Daarna was er ruimte voor aanwezigen om vragen te stellen.

De zeer goed bezochte bijeenkomst werd afgesloten met een stamppotbuffet.

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling