Werkplaats Netwerk Platteland 30 november SAVE THE DATE

De werkplaats wordt in samenwerking met Stimuland, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LEADER Netwerk Nederland georganiseerd op donderdag 30 november.

Werkplaatsen zijn erop gericht om van elkaar te leren en samen verder te komen, ervaringen uit te wisselen en uw eigen netwerk te verstevigen. Deze bijeenkomsten zijn laagdrempelig, concreet en bedoeld om handvatten te bieden voor de praktijk om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw en vitaal platteland te stimuleren vanuit de doelen van het Gemeenschappelijk Landbouw beleid (GLB).

De werkplaats is voor de landbouwsector, gebruikers van het platteland, organisaties en overheden, adviseurs, onderzoekers en andere actoren op het gebied van landbouw en
plattelandsontwikkeling.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om u aan te melden maar reserveer alvast deze dag in uw agenda (ochtend en middag).

Meer informatie volgt.

Datum 4 september 2023 Peter Gelling