Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) en de conditionaliteiten

We nemen u stukje bij beetje mee in het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid).

In het kort komt het erop neer dat een boer die meedoet aan het GLB in Pijler 1 de basisvoorwaarden aantreft, de conditionaliteiten en GMLC’s. Wil hij in aanmerking komen voor een hogere waardering, dan kan hij via diverse eco-regelingen proberen brons, zilver of goud te behalen.

In Pijler 2 kan een boer meer inkomsten generen door deel te nemen aan agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb).

Hieronder de formele tekst:

Pijler 1: Inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid

Een belangrijk deel van het GLB bestaat uit inkomenstoeslagen. Dat betekent dat boeren subsidies krijgen van de Europese Unie (EU) als extra inkomen. Zij moeten daarbij rekening houden met randvoorwaarden (waaronder de GLMC’s). In het huidige GLB gebeurt dit in de vorm van betalingsrechten. Dat betekent dat elke boer een vast bedrag ontvangt per hectare grond.

In het verleden speelde het markt- en prijsbeleid van de EU ook een belangrijke rol in het GLB. De EU wil zo voorkomen dat de prijzen van landbouwproducten te veel schommelen. De laatste jaren wordt dit beleid steeds minder op die manier ingezet en ligt de nadruk op inkomensondersteuning.

In het nieuwe GLB verschuift een deel van het budget van pijler 1 van inkomenssteun naar betalingen voor activiteiten die bijdragen aan milieu- en klimaatdoelstellingen. 

Pijler 2: Plattelandsontwikkeling

De tweede pijler van het GLB is plattelandsontwikkeling, dat we nu kennen als het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het plattelandsfonds richt zich op kennis, innovatie, samenwerking, investeringen, jonge boeren en gebiedsgerichte aanpak. Nederland mag een eigen invulling geven aan het plattelandsbeleid, zolang het bijdraagt aan EU-doelstellingen.

Het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) valt hier ook onder. De agrarische natuur verenigingen geven uitvoering aan het ANLb.

Conditionaliteiten

De conditionaliteiten zijn onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als een boer meedoet met het GLB houdt hij zich aan deze normen en eisen. Zo helpt hij mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

De conditionaliteiten zijn voorwaarden voor de eco-regeling en de basispremie, de extra betaling voor de eerste 40 hectare van een landbouwbedrijf. Maar ook voor de extra betaling voor jonge landbouwers, ANLb en het behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen. De conditionaliteiten bestaan uit normen, die noemen we ook wel Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC), en eisen. Wordt een norm of eis door een boer overtreden? Dan krijgt hij een korting. 

De regelingen zitten ingewikkeld in elkaar en zijn soms inhoudelijk lastig te doorgronden. We raden aan op de diverse links te klikken (GLMC’s, eco-regeling, basispremie) voor nadere info.

Nota bene: de nationale wetgeving is strenger dan de Europese wetgeving. Indien een landbouwer zich aan de conditionaliteiten houdt voldoet hij gelijk aan de Europese wetgeving.

Benieuwd naar de verdere regeling en voorwaarden? Klik hier voor meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/conditionaliteiten

Vervolgbezoek van het ministerie van LNV

Donderdag 17 november jl. kwam een delegatie van het ministerie van LNV voor de tweede keer op bezoek in Valthermond. Tijdens het overleg is er toelichting gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het GLB. De wijzigingen zijn verder uitgelegd en ook het samenspel tussen het GLB en het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn is toegelicht. 

Lees hier het hele verhaal

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling