Publieksavond Slaperdijken – Meld u aan vóór zondag 26 maart

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Landschapsbeheer Groningen en Vogelbescherming Nederland organiseren een publieksavond Natuurrijke Slaperdijken.

Op deze avond hoort u onder andere over de resultaten van het pilotproject Natuurrijke Slaperdijken en vertellen diverse experts wat dit betekent voor verschillende soorten die er leven. Ook wordt er verteld hoe u zelf aan de slag kunt gaan.

Met het pilotproject Natuurrijke Slaperdijken is er rond 50 hectare slaperdijken in Oost- en Noord-Groningen extensief beheerd, er zijn vier vogelakkers aangelegd en is er op 24 locaties struweel aangeplant.

Meld u aan vóór zondag 26 maart om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Klik daarvoor hier.

Wilt u meer weten over het project Slaperdijken wat vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw wordt ondersteund klik dan hier

Datum 24 maart 2023 Peter Gelling