Actueel

We houden u hier graag op de hoogte van recente ontwikkelingen, nieuwswaardigheden etc.

Praktijkproef ‘Akkerranden in de Oldambtster praktijk’ met SPNA

Sinds 2000 wordt er al gewerkt met akkerranden in Oost-Groningen. In de loop der jaren zijn de doelen van de akkerranden diverser geworden. Denk hierbij aan bescherming van akkervogels, de waterkwaliteit of functionele agrobiodiversiteit. Het is soms best een kunst om de akkerranden in goede staat te houden zonder dat deze onder het onkruid lopen. […]

Lees verder

Geschreven op 8 maart 2022 door Peter Gelling

Onderzoek korte ketens Westerwolde en Oldambt (bijv. boerderijwinkels)

In de gebieden Westerwolde en Oldambt zijn korte ketens benoemd als één van de kansen voor deze gebieden. Wat bedoelen we met korte ketens? Daarmee wordt bedoeld hoe we lokale producten -dat wat in de regio wordt geteeld- op het bord van de inwoners kunnen krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boerderijwinkels. In de Regio Deal […]

Lees verder

Geschreven op 7 maart 2022 door Peter Gelling

Het combineren van akkerranden, taluds en slootkantenbeheer

Biodiversiteit in akkerranden (Veenkoloniën) (foto: nieuweoogst.nl) Steeds vaker zaaien boeren de randen van hun akkers anders in om de biodiversiteit op hun land te stimuleren. Het beheer van de aangrenzende sloot wordt echter nog vaak uitbesteed. Dit terwijl een gecombineerd beheer van akkerranden, taluds en slootkanten een grotere bijdrage kan leveren aan het verbeteren van […]

Lees verder

Geschreven op 8 maart 2022 door Peter Gelling

Nieuw: Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw!

Mede dankzij een bijdrage uit de Regio Deal (gebied Veenkolonien, Westerwolde en Oldambt) is de digitale gids natuurinclusieve akkerbouw ontwikkeld. Deze is bedoeld voor boeren die aan de slag willen gaan met natuurinclusieve landbouw. Er is al veel kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar, maar deze kennis is erg versnipperd. Het doel van deze gids is om […]

Lees verder

Geschreven op 22 november 2021 door Peter Gelling

Subsidieregeling Boerenexperimenten heeft een vervolg!

Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt die experimenteren met natuurinclusieve landbouw Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het […]

Lees verder

Geschreven op 28 oktober 2021 door Peter Gelling

Uitzending Vroege Vogels

Kijktip! Vrijdag Vroege Vogels over het Beekdal van Westerwolde met aandacht voor de pilot ESsentie op de Westeresch. Hier werken Staatsbosbeheer en pachters aan een duurzame vorm van landbouw zonder gewasbescherming en kunstmest.Vrijdag 29 oktober, NPO2 19:55-20:45 u. Meer info over de Pilot ESsentie:https://lnkd.in/dSqsz4rB

Lees verder

Geschreven op 28 oktober 2021 door Peter Gelling